Opisyal na Kampit

FEU Advocate
April 18, 2022 06:11


ni Rea Ronna Payongayong

Kung walang magandang sasabihin, mabuti pang itikom na lamang ang bibig.

Malaking gampanin ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko ngayong tumatayo rin ito bilang mahalagang armas natin laban sa pandemya. Ang mga binibitawan na salita ng mga namumuno sa gobyerno ang tanging gabay natin sapagkat sila ang itinuturing na mas nakakaalam ng tamang datos ng kalagayan ng lipunan. Subalit, paano kung unti-unting nasisira ang tiwala ng sambayanan dahil sa pagiging taklesa ng mga anunsyong pampubliko?

Kamakailan lamang nang magbanta ang pangulo na ipakukulong nito ang mga Pilipinong tumatangging magpabakuna. Bagaman naisaad noon na boluntaryo lamang ito, dala ng takot ng mga mamamayan, daliang sumugod ang marami sa mga bakunahan sa Metro Manila. Nagresulta ito ng paglabag sa mga gabay pangkalusugang ipinatutupad sa publiko.

Dala ng desperasyong makapagpabakuna dahil sa takot na makulong o hindi makapag hanapbuhay, pumila sila nang madaling araw, tiniis ang init ng tanghaling tapat, at piniling lumiban sa kanilang mga trabaho upang magkaroon ng kahit kapirangot na pagkakataon na makapag-iskedyul ng kanilang pagpapabakuna. 

Gayunpaman, walang kasiguraduhan ang pakikipagsapalarang ito. Mulat sila sa posibilidad ng hawaan, subalit hindi rin naman sila masisisi lalo na’t marami ang nakasasalay rito: karapatan, buhay at kabuhayan.

Isa lamang ito sa maraming halimbawa ng kapabayaan ng pamahalaan pagdating sa paghahatid ng balita at opisyal na anunsyo ukol sa pampublikong gabay pangkalusugan kontra COVID-19. Panahon na upang humingi ng pananagutan mula sa mga opisyal na nagkakamali at nagiging punong sanhi sa pagdadala ng panganib sa mga aspetong nakasalalay ang kaligtasan ng mamamayan.

Maihahalintulad ang mga salita sa espadang may dalawang talim - mayroon itong kapangyarihang magpasiklab ng inspirasyon at pag-asa, ngunit kaya rin nitong magparamdam ng takot at pagdurusa. Dapat ilagay sa mas mataas na pamantayan ang mga naglilingkod sa ating bayan. Hindi makatuwirang humingi lamang ng paumanhin o daanin sa biro ang mga ganitong usapin sapagkat literal na buhay nating mga Pilipino ang nakasalalay sa bawat salitang kanilang binibitawan.

Mayroon pa ba kayong naiisip na taklesang pahayag mula sa mga namumuno ng ating gobyerno? Ibahagi ninyo sa akin sa reapayongayong@gmail.com.