Tamang Tao, Maling Kolehiyo

FEU Advocate
November 22, 2023 09:04


Kuya, kuya, pwede mo po ba ako tulungan?
"Aba syempre naman, pero tungkol ba saan?"

Nag-wowork po ba ang Tamaraw sa Tamaraw?
"Alam mong mga red flag ‘yan, kita mo nga araw-araw."

Eh, pa’no kapag doon ako sa gintong tigre?
"Balita ko ghoster ang mga ‘yan, iiwan ka lang sa ere."

Paano kapag maghanap ako sa kabilang berdeng paaralan?
"Sabi nila conyo dun, carps sa starbs iyong maaasahan."

Kung doon na lang kaya sa mga iskolar ng bayan?
"Seryoso mga ‘yan lalo na sa politika, mahirap makipagbiruan."

Ano ba ‘yan, wala ba matino na pagpipilian?
"Hindi yan minamadali, ‘tol, dapat dahan-dahan."

Kung hindi ngayon? Puwes, kailan pa ba?
"Unahin mo muna acads kasi bagsak ka na sa Retorika"

"Kahit sa tatlong bilyon, walang sa iyong magkakagusto,
Pasensya na, pero ngayo’y walang bagay sa’yo.”

-Josias Je Rellora

(Dibuho ni Erica Camille Africa/FEU Advocate)